Nieuw-Apostolische Kerk Haren

Welkom op deze site en in onze gemeenschap aan de Bamshorn in Haren!

Ontmoetingsdienst
Kerkt u of heeft u ooit gekerkt in de Nieuw Apostolische Kerk in Haren en heeft u zin om weer eens langs te komen?
Om te luisteren, kijken, samen te zingen, mee te zingen in het koor, of om gezellig weer eens (bij) te kletsen met diegene die u al een tijd niet gezien en gesproken heeft?
Dan kan dat en wel op: Zondag 3 juni 2018
U bent van harte UITGENODIGD en we verheugen ons erop elkaar weer te zien.
Ook ligt de kroniek ter inzage zodat we (oude) verhalen op kunnen halen.
INLOOP vanaf 9.30 uur
De koffie staat klaar!

 
 

2007 Nieuw-Apostolische Kerk Haren - laatste wijziging : 29-04-2018